Get Adobe Flash player

Работа з педагагічнымі работнікамі

Самаадукацыя педагогаў.

1.Кожнаму педагогу прапрацаваць праблему па самаадукацыі;

верасень

педагогі

2.Работа ў бібліятэках, метадычным кабінеце і г.д. з перыядычнымі выданнямі;

На працягу года

педагогі

3.Удзел у мерапрыемствах па павышэнню якасці (семінары, калектыўныя прагляды і г.д.);

На працягу года

педагогі

4.Вядзенне асабовай картатэкі, партфоліа па вывучаемых праблемах.

На працягу года

педагогі

Атэстацыя:

-стварэнне атэстацыйнай камісіі;

верасень

Атэстацыйная камісія

-псіхолага-педагагічнае суправаджэнне атэстуемых на працягу перыяда падрыхтоўкі да правядзення атэстацыі;

На працягу года

Атэстацыйная камісія

-правядзенне атэстацыі згодна патрабаванням Палажэння аб атэстацыі педагагічных работнікаў.

Згодна плана правядзення атэстацыі

Атэстацыйная камісія

Семінар-практыкум

“Дашкольнікам аб правілах бяспекі ”  (прыкладаецца).

 

 

Пасяджэнне педагагічнай майстэрні:

 

 

Тэарэтычны семінар: “Выкарыстанне эффектыўных метадаў і прыемаў у фарміраванні звязнага маўлення выхаванцаў”;

 

 

 

1.Састаўленне апісальнага рассказа;

сакавік

педагогі

2.Састаўленне рассказа па серыі сюжетных карцін;

сакавік

педагогі

3.Пераказ.

сакавік

педагогі

Калектыўныя прагляды.

I.  Тэма: “Бяспека жыццядзейнасці ў адукацыйным працэсе ”(панарамны прагляд заняткаў):

 

 

1.Гульня-занятак па адукацыйнай вобласці “Дзіця і грамадства” (правілы паводзін у групе ) малодшы ўзрост;

лістапад

Т.Р.Замкавец

2.Тэматычны занятак па адукацыйнай вобласці “Дзіця і грамадства” (пажарная бяспека) сярэдні ўзрост;

лістапад

Н.І.Маркіна

3.Комплексны занятак па адукацыйнай вобласці “Дзіця і грамадства” (правілы дарожнага руху) старэйшы ўзрост.

Лістапад

В.І.Мартыновіч

II. Тэма: “Развіцце звязнага маўлення дашкольнікаў” (панарамны прагляд заняткаў):

 

 

1.Тэматычны занятак па адукацыйнай вобласці “Развіцце маўлення і культуры маўленчых зносін” (састаўленне апісальнага расказа па карціне) малодшы ўзрост;

люты

Ж.М.Нахайчук

2.Комплексны занятак па адукацыйнай вобласці “Развіцце маўлення і культуры маўленчых зносін” (пераказ казкі або расказа) сярэдні ўзрост;

люты

З.М.Яроміч

3.Гульня – занятак па адукацыйнай вобласці “Развіцце маўлення і культуры маўленчых зносін” (Састаўленне расказа з асабістага вопыту) старэйшы ўзрост.

люты

В.М.Задарожная

Групавыя нарады.

I.

 

 

1. Справаздача аб узроўні адаптацыі дзяцей да ўмоў дашкольнай установы;

кастрычнік

Т.Л.Котар

 

2. Выхаванне культурна-гігіенічных навыкаў у  дзяцей.

Кастрычнік

Л.В.Кузьміч

II.

 

 

1. Справаздача аб узроўні развіцця маўлення дзяцей;

снежань

В.М.Задарожная

2. Аналіз захворваемасці за IV квартал 2017 года.

Снежань

Л.М.Кананчук

III.

 

 

1. Справаздача аб узроўні развіцця рухальнай дзейнасці;

красавік

З.М.Яроміч

2. Аналіз захворваемасці за 1 квартал 2018 года.

Красавік

Т.В.Парфіевіч

Кансультацыі.

1.Адаптацыя да ўмоў дашкольнай установы (выхавальнікі першай і другой малодшай групы);

верасень

Педагог-псіхолаг

2. Роля гульні ў фарміраванні асноў правільных паводзін у выхаванцаў (падгрупавая, выхавальнікі 2 катэгорыі);

кастрычнік

Ж.М.Нахайчук

3. Навучанне дашкольнікаў правілам пажарнай бяспекі (групавая, для ўсіх катэгорый супрацоўнікаў);

лістапад

Л.А. Гліннік

4.Дашкольнікам аб правілах дарожнага руху. (групавая, для усіх катэгорый выхавальнікаў)

снежань

Т.М. Вялічка

5.Асабова - арыентаваны падыход у навучанні і развіцці маўлення дзяцей дашкольнікага ўзроста. (Групавая,для усіх катэгорый выхавальнікаў)

студзень

В.А. Пернач

6.Дыялагічныя зносіны выхаванцаў на аснове твораў мастацкай літаратуры. (падгрупавая; выхавальнікам II катэгорыі і без катэгорыі);

люты

В.А. Дубік

7. Развіцце беларускага маўлення дашкольнікаў (маладыя спецыялісты);

сакавік

Т.А. Волкава

8.Асаблівасці развіцця звязнага маўлення ў дашкольным узросце (для ўсіх катэгорый слухачоў);

Красавік

С.П. Сяглюк

9.Падрыхтоўка да летняга аздараўленчага перыяда.

Май

В.А. Пернач

Другія формы работы.

Пастаянна дзеючы семінар “Вывучаем нарматыўна-прававыя акты”

Мэта: павышэнне кампетэнтасці педагогаў, прававой культуры (план прыкладаецца)

 

 

 

На працягу года

 

 

загадчык

нам.загадчыка па а/д

педагогі

Работа метадычнага кабінета

Выставы:

 

 

“Восеньскія дары”

Лістапад

Выхавальнікі

“Зімовы карагод”

Студзень

Выхавальнікі

“Мая любімая мама”

Сакавік

Выхавальнікі

“Прышла вясна”

Красавік

Выхавальнікі

“Навінкі метадычнай літаратуры”

На працягу года

Нам. загадчыка па а/д

 Агляд – конкурс “Навагодні карагод” – на лепшае афармленне  групавых памяшканняў.

снежань

Выхавальнікі

Агляд – конкурс “Цудоўнае лета” – на лепшае афармленне пляцоўкі летам.

Чэрвень

Выхавальнікі

Выстава “Рыхтуемся да педнарады”

Кастрычнік

студзень

Нам. загадчыка па а/д

1.Падбор і афармленне метадычных матэрыялаў па бяспецы жыццядзейнасці І развіццю звязнага маўлення выхаванцаў.

На працягу года

Нам. загадчыка па а/д

Выхавальнікі

2.Пастаянна  папаўняць кабінет нагляднымі дапаможнікамі, метадычнай літаратурай згодна гадавых задач.

На працягу года

Нам. загадчыка па а/д

Выхавальнікі

3.Аказваць метадычную дапамогу ў афармленні перадавога педагагічнага вопыту.

На працягу года

Нам. загадчыка па а/д

 

4.Падрыхтаваць матэрыялы для дыягностыкі якасці рашэння гадавых задач педагагічным калектывам.

сакавік

Нам. загадчыка па а/д

 

5.Падрыхтаваць анкеты для вывучэння ўзроўню тэарэтычных ведаў і прафесійных уменняў педагогаў па накірунках знаемства з бяспекай жыццядзейнасці і развіццю звязнага маўлення дашкольнікаў.

Кастрычнік

студзень

Нам. загадчыка па а/д

 

6.Падбор і афармленне метадычных матэрыялаў у дапамогу выхавальнікам для планавання работы ў час правядзення канікул.

Снежань,

сакавік

Нам. загадчыка па а/д